Records per page:
Order by:
Other sources:

Applied filters:

  • Year
    • 1300 - 1600
DOCUMENTS
30
24
18
12
6
1300
1600
YEARS
-
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Collacions dels Sants Pares, Juan Casiano (h. 1 77). Doctrina de viure a cascuna persona, Francisco Eximenis (h. 79 107v) [Manuscrito]

Casiano, Juan -  Manuscrito -  entre 1300 y 1399?

2. Obras [Manuscrito]

Lorens d´Orleans -  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?
(1) 

3. Le breviari d'amor [Manuscrito] . Inc.: Per ço cascun lo seny e l'enteniment (h. I)... Exp.: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen (h. CLXIIIIv)

Ermengaud, Matfré -  Manuscrito -  entre 1301 y 1500?

4. Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium ad Tiberium Caesarem Libri IX cum anonymi commentariis marginalibus [Manuscrito] Inc.: Urbis Romae exterarumque gentium facta simul (h. 2)... Exp.: impendi supplicio coegit. Explicit liber nonus et ultimus Valerii Maximi. Deo gratias. Amen (h. 137)

Valerio Máximo -  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

5. Obra selecta

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  1398

6. Els cent noms de Deu [Manuscrito] . Inc.: Com los sarrahins entenen provar (h. 1)... Exp.: Es fet a vostre honrament (h. 98v). Hores de nostra dona Sancta Maria. Inc.: A honor del maior senyor (h. 99)... Exp.: en la gloria de tu loar. Amen (h. 133v)

Ramón Llull -  Manuscrito -  entre 1400 y 1499?

7. Libro llamado de las donas : Inc.: Ihesu Christo eternal dios e señor inconmutable principio (h. 10v)... Exp.: rodados los siglos e ornado el mundo de alli... (h. 308v)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1400 y 1499?

8. Tractat de la Passió

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1400 y 1499?

9. Quaestiones solubiles secundum processum artis inventivae et demonstrativae [Manuscrito] ; Diálogo entre Raimundo Lulio y un ermitaño

Ramón Llull -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

10. Libre de Julio Frinti de la art de cavaleria [Manuscrito] : translatat de lati en lengua catalana: Inc.: Co a compondre sciencia de art de cavaleria (h. 1)... Exp.: per batayla de mar e de terra foren vensuts (h. 68v)

Frontino, Sexto Julio -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

11. Arbor scientiae [Manuscrito]

Ramón Llull -  Manuscrito -  entre 1401 y 1700?

12. Tratados y cartas varias [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

13. Ordenations de la casa del Rey [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

14. Opus contemplationis [Manuscrito]

Ramón Llull -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

15. Llibre de oració e de doctrina de amar (h. 1 33) ; Apostrofe (h. 35 65v)

Ramón Llull -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

16. Tratados varios de espiritualidad [Manuscrito] : fragmentos

-  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

17. Vida de Jesucrist [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

18. Vida de Jesucristo. 2ª parte [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

19. Libre dels angels

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1460?

20. Psalteri devotissim [Manuscrito]. Inc.: Creador de totes coses (h. 3)... Exp.: passeu habundantement la tua sauch preciosa (h. 113)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

21. Libro llamado de las donas [Manuscritos]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

22. Angelical natura

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

23. Liber de ascensu et descensu intellectus [Manuscrito]. Inc.: Quoniam aliqui homines seculares (h. 1) ... Exp.: comprobatas divinam incarnationem (h. 111v)

Ramón Llull -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

24. Llibre de les dones [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?
(1) 

25. Llibre segon del Crestiá [Manuscrito]. Inc.: Aci comenza la primera rubrica daquest volum qui posa com Deus ha posat en aquest mon l'om per batallar e per haver victoria de sosn enemichs per tal que aconseguescha merit e gloria. Al primer punt principal (h. 6v)... Exp.: que cosa es mal. Finito libro sit laus gloria Christo. Amen (h. 186v)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

26. Lo Crestià [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

27. Privilegis e provisions de la ciutat de Barcelona [Manuscrito] . Inc.: Tots aquells que volran legir lo tenor de qual sevol privilegis i provisión (h. 1r)... Exp.: es guardaran lo ben publich de la dita ciutat (h. CLIIIr)

-  Manuscrito -  entre 1402 y 1420?

28. Llibre dels àngels [Manuscrito]. Inc.: Angelical natura es (h. 7)... Exp.: per la sua clemencia Amen. Finito libro sit laus gloria Xº (h. 164)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  1404

29. Llibre dels angels

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  1431

30. De natura angelica [Manuscrito]. Inc.:Angelica natura es tan alta e tan maravillosa (h. 7v)... Exp.: E aquella mesquina de anima es levada por los demonios a la casa de la muerte eternal (h. 153v)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  1434

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2021 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00