Records per page:
Order by:

Records 1-5 of 5 To search Author

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Filosofia nang tunay na christiano, na binabansagang pag isiping mabuti na quinapapalamnan nang paraang madali, maicli at tapat sa icapapacagaling... At ngayo, y, panibagong inaoui sa uicang tagalog nang M.R.P. Fr. Melchor Fernandez sa Orden ni Poong San Agustin [Texto impreso]

-  Libro -  1838

2. Manga pagninilaynilay nang tauong cristiano at pagsisiyam sa casantosantosang Nuestra Señora de Consolación [Texto impreso]

Fernández, Melchor -  Libro -  1865

3. Manga pagninilaynilay nang tauong cristiano at pagsisiyam sa casantosantosang Nuestra Señora de Consolación [Texto impreso]

Fernández, Melchor -  Libro -  1867

4. Librong quinapapalamnan nang mañga cautañgang gagauin nang tauong binyagan sa arao arao [Texto impreso]

-  Libro -  1844

5. Novena nang casantosantosang Virgen de los Remedios ... [Texto impreso]

Fernández, Melchor -  Libro -  1864

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00