Records per page:
Order by:

Records 1-19 of 19 To search Author

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Quinabuhi cag Pasion ni Jesucristo nga aton guinao, nga guinbinisayá cag guinpa imprenta ni ... [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1884

2. Ang pito ca pulong nag quinmitlang ni Jesus, sang pagtinga nia sa Calvario sa sulud sang tatlo ca oras [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

3. Guintuná an sang mga hayag nga hampac sang catarungan nga diosnon, nga amo sila ang mga gutum, auay, peste, linog linti, bagui casunug, etc. [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

4. Novena sa mahimayá on nga Santa Lutgarda, milagrosa cag dalangpan nga mananabang sang tanan ... [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

5. Novena sa mahimaya on ñga precursor, señor S. Juan Bautista, patron sa banate, dingle, nagavá, igbaras ... [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

6. Novena cag mga cadungganan cag cataasan sang mahimayaon nga Principe San Miguel Arcangel dalangpan sang mga catauohan cag mananabang sang sta. iglesia, nga guinbinisayá ni M. Perfecto [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

7. Novena ni San Joaquín bana ni Sta. Ana cag amay ni María Santísima nga Iloy Naton [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

8. Novena ni Sta. Lucía Siracusana, Virgen cag Martir ... [Texto impreso] guinbinisayá cag guinpainprenta ni M. Perfecto

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

9. Novena sa mahimayá on nga Apóstol Señor San Pedro, príncipe sang mga apóstoles cag una nga Pontífice sang Sta. Iglesia [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

10. Buluhaton sa oras sang pagtiga nga labing mahapus cag labing quinahnglan guid sa nga tanan, sanglet pa cay guintugon gani sang usa ca Santo Papa sa usa nia ca camarero, nga amo ang buhaton con magtinga na sia [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

11. Laygay ñga evangelico, miserere ó salmo ni David cag ang apat ca caolehe sang tauo [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1882

12. Novena sa mahimayáon nga Sta. Apolonia virgen cag mártir, dalangpan nga labing macatabang sa mga balatí an sang ngipon, ngislo, bag ang cag olo [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

13. Decenario sang mga casquit ni Jesus [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1886

14. Novena sa mahimayaon nga Santa Cecilia virgen cag mártir patrona sang mga músicos [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1886

15. Ang tuñgud sang dacu ñga capuslanan sang tauo sa pagbasa sang mañga matarung ñga libro ñga guinbinisaya [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1881

16. Balasahon o calantahon ñga maayo nga tacus mapamalandoñgan sang tauo sang iya apat ca caolehi an ñga amo, ang camatayon, ang pag hocom, ang infierno cag ang gloria [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1877

17. Ang tàtlo ca cahimtañgan sang usa ca calag cag [Texto impreso]

Antonio María Claret -  Libro -  1880

18. Calantahon ñga tacus mapamalandoñgan sang mga casaquit sa purgatorio cag novena sa mga calag ñga may matahum ñga mga ejemplo sa tagsa ca adlao [Texto impreso] : decenario sa mga casaquit ni Jesus cag ang versos ni San Gregorio Papa nga may maramu nga indulgencias ñga guinsulat

Perfecto, Mariano -  Libro -  1882

19. Novena cay San Luis Gonzaga, patron sang tanan nga pamatan on cag abogado sang pagca ulay [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00