Records per page:
Order by:

Records 1-6 of 6 To search Highlighted playlist

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Vierde Deel der Zeespiegel Inhoudende Eene beschriivinge der zeehavenen reeden en kusten van de Middellandsche Schipvaert ...

Blaeu, Willem Janszoon -  Material cartográfico impreso -  1638

2. Het licht der Zee vaert daerinne claerlijck beschreven ende afghebeeldet werde[n]n, alle de custen ende havenen van de Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche zee'n, oock van vele landen, eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West Indien...

Blaeu, Willem Janszoon -  Libro -  1617

3. Zeespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde konst der zeevaert, en Beschryvinghe der Seen en kusten... Material cartográfico

Blaeu, Willem Janszoon -  Material cartográfico impreso -  1631

4. Seespiegel Inhoudende Eenkorte Ondermnsinghe inde Konst der Zeevaert en Beschryvinghe der Seenenkusten van de Oostersche, Noordsche, en Welstersche Schipvaert ... [Texto impreso]

Blaeu, Willem Janszoon -  Libro -  1627

5. T. Derde Deel vant Licht der Zee vaert : in houden de Beschinvinghe der ZeeKusten van de Middelantsche Zee

Blaeu, Willem Janszoon -  Material cartográfico impreso -  1618

6. Tweevoudigh Onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche Globen; Het een Na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot; Het ander na de Natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot [Texto impreso]

Blaeu, Willem Janszoon -  Libro -  1666

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00