Records per page:
Order by:

Records 1-3 of 3 To search

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Corona oenno daodaoat quen San Miguel isó nga nangipaltiing met laeng quen Beata Antonia de Astónica sao ti Castilla [Texto impreso] : nga inyulog iti saó ti iloco ti máysa á sacerdote clérigo ditoy obispado ti nueva Segovia, agsipud iti daoat ti maysa a devotona

Libro -  1901

2. Novena nga sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga devocion ug aron sa pagdangat ug máayo nga camatayon guihalad ug guipahinungud cang Jesus, Maria ug cang José ginubad sa binisaya [Texto impreso]

López Ovejano, Hilario -  Libro -  1907

3. Mahinoclogón ñga mga pag ampo, agud madañgat ta ang maayo camatayon, cag tuñgud sa calooy ñga diosnon, lauas quita sa cuyus cag hinali nga camatayon [Texto impreso]

Libro -  1882

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00