Registros por página:
Ordenar por:

Registros 1-30 de 66 para la búsqueda

Filtros Aplicados:

 • Tipo de material
  • Libro
 • Lengua
  • Neerlandés
DOCUMENTOS
20
16
12
8
4
1569
1924
AÑOS
-
Vista de resultados:
Visualización abreviada Visualización en cuadrícula Visualización de miniaturas Visualización completa

1. Ein Sendtbreff by etlike Bröderen van Vaillydolydt yn Spangien an ere Mitbröders van Antwerpen gesendt ... [Texto impreso]

Libro -  1569

2. Miguel de Cervantes zonder Don Quichot en Sancho Panza

Kok, A. S. -  Libro -  1905

3. Sendbrief van Joan Aventvoot tot den Grootwachtich sten coninck van Spaengier [Texto impreso] : waer inne cartelijch verclaert work de verbogen theyt des Oorloghs van de 17 Provitien des Nederlants : hersien ende verbetert met een vermanighe aeu de Grooten

Aventroot, Johannes Bartholomeus -  Libro -  1615

4. Send brief aen die van Peru [Texto impreso] : met een Aliance van de hooghmogende Heeren Staten der Vereenigder Provintien des Nederlands

-  Libro -  1630

5. S werelts Begin, Midden, Eynde, beslooten in den Trou Ring, met den Proef Steen van den selven [Texto impreso]

Cats, Jacob -  Libro -  1719

6. Nieuw' en groote Loots mans Zee spiegel Inhounde de Zee kusten van de Noordsche, Oostersche en Westersche Schip vaert... Met noch een Instructie oste Onderwijs in de Konst der Zee vaert [Texto impreso]

Jacobsz, Jacob Theunisz -  Libro -  1671

7. Nieuwe Hand Atlas [Texto impreso]

Libro -  1744

8. Ordenanzas de Holanda [Texto impreso]

Libro -  1643

9. Nieuw Groot Stuurmans Zee Spiegel [Texto impreso] = (Nuevo... espejo marítimo del piloto)

Libro -  1672

10. Van de dolinghen in de Drieuuldigheyd [Texto impreso] : seuen Boecken eertijds in Latijn beschreven

Servet, Miguel -  Libro -  1620

11. De Ridder Don Quichot van Mancha [Texto impreso]

Cervantes Saavedra, Miguel de -  Libro -  1802

12. De Munten der voormalíge hertogdommen Braband en Limburg van de vroegste t˜den tot aan de Pacificatie van Gend [Texto impreso] : Vitgegeven door Zeyler's Zweede Genootschap

Van-der-Chijs, P. O. -  Libro -  1851

13. Aeloude en Hedenlaegsche Scheeps Bouw on Palestier [Texto impreso]

Witsen, Nicolaas -  Libro -  1671

14. Af beeldingen Van sommighe in Godts Woort ervarene Mannen, die bestreden hebben den Roomschen Antichrist [Texto impreso] : waer by ghevoecht zijn de Lof sprevcken ende Registers harer Boecken

Verheiden, Jacobus -  Libro -  1603

15. Frederici Ruyschii ... Thesaurus anatomicus primus [ decimus]. Cum figuris aeneis = Het eerste [ tiende] Anatomisch cabinet

Ruysch, Frederik -  Libro -  entre 1701 y 1716

16. Triomph vande Waerachtige kercke ende vande Catholicke Religie over de Atheisten, Mahometanen, Heydenen, Ioden, Schismatycken, alle so orten van ketters ende Sectarisen beschreven door den Eerw [Texto impreso]

Hazart, Cornelius -  Libro -  1672

17. Nieuwe avantuuren von den Vroomen en Wijzen Don Quichot de la Mancha : oorspronkelijk in de Spaansche Taal beschreeven ; door Alonso Fern. de Avellaneda, en nu om derzelver geestigheid voor de eerste maal in't Neederduits gebracht; verçiert met Kopere Platen

Cervantes Saavedra, Miguel de -  Libro -  1706

18. De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot [Texto impreso]

Cervantes Saavedra, Miguel de -  Libro -  1746

19. Catechisatie [Texto impreso] : dat is, Een grondige ende eenvoudige Onderwijsinge over de leere des Christelicken Catechismi : bestaende in Vragen en Antwoorden

Poudroyen, Cornelius -  Libro -  1662

20. Dictionario. Coloquios, o dialogos en quatro lenguas, Flamenco, Frances, Español y Italiano [Texto impreso] : con las conjugaçions, y instructiones en que se contiene la manera de bien pronunciar y leer las dichas lenguas ... = Dictionaire. Colloques, ou Dialogues, en quatre langues, Flamen, Français, Espanol, & italien : auec les coniugaison ...

-  Libro -  1608

21. Den verstandigen vromen ridder Don Quichot de la Mancha

Cervantes Saavedra, Miguel de -  Libro -  1707

22. Het moderne orgel en de orgelmuziek van Johan Sebastiaan Bach

Dienel, Otto -  Libro -  1890

23. Erklärung der Orgel Register : und ihrer Klangfarben

Locher, Carl -  Libro -  1896

24. Don Quichot van la Mancha

Barentz-Schönberg, S. J. -  Libro -  1912

25. Oude Vlamsche liederen [Texto impreso] : ten deele met de melodiën

-  Libro -  1848

26. Itinerario, Voyage ofte Schipvaert van Ian Hughen Van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende een corte beschryvinge der selver Landen ende Zee custen... [Texto impreso]

Linschoten, Jan Huyghen van -  Libro -  1596

27. Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegeu over de Cabo de S. Augustijn in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees... [Texto impreso]

Linschoten, Jan Huyghen van -  Libro -  1596

28. Reys geschrift Vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten... [Texto impreso]

Linschoten, Jan Huyghen van -  Libro -  1595

29. Het licht der Zee vaert daerinne claerlijck beschreven ende afghebeeldet werde[n]n, alle de custen ende havenen van de Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche zee'n, oock van vele landen, eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West Indien...

Blaeu, Willem Janszoon -  Libro -  1617

30. El Paternostro de gli Spagnvoli [Texto impreso] : Ofte Rhijm gedicht so in Duytsch, als Italiaens vervatende t'goe leven vande Spaignaerden ... ; mitsgaders los dies mandamientos de los Theatinos, Wesende de thien Gheboden der Jesuiten ...

-  Libro -  1602

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
 • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
  28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00