Registros por página:
Ordenar por:

Registros 1-30 de 37 para la búsqueda

Vista de resultados:
Visualización abreviada Visualización en cuadrícula Visualización de miniaturas Visualización completa

1. Charta ofwer Nerike Med Konglige Majts Nadigste Privilegio Utgifwen af Kong Landmaterj Contoiret [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1715?

2. Charta öfver Aland Med en del af Svenska och Finska Skären Samt Post Vägen i mellan Sverige och Finland... Forfattad usi Kongl Landtmäteri Contoiret [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1789

3. Charta Öfwer Mälaren med Kongl Maijts. Nadigste Privilegio [Material cartográfico] = Lacus Maelaren cum Adjacentibus Accuratissime Delineatus Holmiae

-  Material cartográfico impreso -  1745?

4. Charta öfwer Södra Delen af Swerige [Material cartográfico] : Hans Kongl. Majt. Konung Gustaf III

-  Material cartográfico impreso -  1778

5. Charta öfver Ábo och Björneborgs Höfdingedöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1799

6. Charta öfwer Storfurstendömet Finland [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1799

7. Charta öfwer Elfsborgs eller Wenersborgs Höfdingendöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1781

8. Charta öfver Gästrikland och Hellsingland [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1796

9. Charta öfver Heinola Höfdingedöme uti Stor Furstendömet Finland... [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1793

10. Charta öfwer Jönköpings Höfdingedöme... Ar 1788 [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1788

11. Charta öfver Herjeadalen [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1797

12. Charta öfver Kopparbergs, Säters, Näsgärds och Wäster Bergslagens Fögderier i Stora Kopparbbergs Höfdingedöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1800

13. Charta öfwer Kronobergs och Blekingens Höfdingedömen, Med Kongl. Maijts. nädigste till ständ utgifven af Dess Landmäterie Contoir, är 1788 [Material cartográfico]

Material cartográfico impreso -  1788

14. Charta öfwer Nylands och Tavastehus samt Kymmenegards hòfdingedòmen [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1798

15. Charta öfver Östergothland eller Linkopings... [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1779

16. Charta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1797?

17. Charta som wifar belagenheten Sa wäl af de Siöar och Strömmar... [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1774

18. Charta Öfwer Skane [Material cartográfico] : Med Kongl Maijts. Nadigjte Privilegio Utgifwen af Kongl. Landtmäteri Contoiret

-  Material cartográfico impreso -  1788?

19. Charta öfver Södermanland [Material cartográfico] : med Kongl. Majts. nadiga Priv. Utgifven af Konigl. Landmäteri Contoiret

-  Material cartográfico impreso -  1745?

20. Charta öfwer Skaraborgs eller Mariestads Höfdingedöme uti WesterGöthland [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1780

21. Charta öfver Stockholms och Upsala Höfdingedömen eller Upland med Södertörn Med. Kongl. Maijts. nädigste Privilegio af Dess Landmäteri Contoir utgiswen är 1785 [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1785

22. Charta öfwer Stockholm med des Malmar och Förstäder [Material cartográfico] : Af Hans Kong Majt. til Strandernes anlaggning i Nädor fastftäld den 1 Julii 1751

-  Material cartográfico impreso -  1751

23. Charta öfwer Stockholms Stads Belägenhet [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1720?

24. Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1800

25. Charta öfver Svea ock Göta Riken med Finland ock Norland [Material cartográfico] Afrilade i Stockholm är 1747. Renouverad och Tillokt är 1801 af Akerland

-  Material cartográfico impreso -  entre 1747 y 1801

26. Plan Charta öfver Trollhättan med dess Nya Canal och Slussar [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1800

27. Charta öfver Upsala Höfdingedöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1801

28. Charta öfver Uleäborgs Höfdingedöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1789

29. Charta öfwer Wärmeland eller Carlstads Höfdingedöme [Material cartográfico] : Med Kongl. Maijts. nadigste Privilegio af Dess Landmäterie Contoir Utgifven Ar. 1783

-  Material cartográfico impreso -  1783

30. Charta öfver Wasa Höfdingedöme [Material cartográfico]

-  Material cartográfico impreso -  1798

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00