Records per page:
Order by:

Records 1-11 of 11 To search Author "Theatrum Sheldonianum (Oxford)" 

Other sources:
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Ta sozomena ton elegeiakon kai tinon ton lyrikon poieton : prostithentai kai skolia tina

-  Libro -  1759

2. Klementos Alexandreos logos tis o sozomthyos plousios [Texto impreso] = Clem. Alexand. liber quis dives salutem consequi possit : accedunt nonnulla in editionibus operum clementis hactenus desiderata

Clemente de Alejandría -  Libro -  1683

3. De poematum cantu et viribus rythmi [Texto impreso]

Vossius, Isaac -  Libro -  1673

4. Two dissertations [Texto impreso] : The first on the Tre of Life in Paradise, with some observations on the Creation and Fall of Man ; The second on the Oblations of Cain and Abel

Kennicott, Benjamin -  Libro -  1747

6. Iamblichou Chalkideos tes Koiles Syrias Peri mysterion logos : Iamblichi Chalcidensis ex Coele Syria De Mysteriis liber ; Praemittitur Epistola Porphyrii ad Aneboneni Aegyptium eodem argumento

Jámblico -  Libro -  1678

7. The state of the printed hebrew text of the Old Testament considered [Texto impreso] : a dissertation in two parts. ...

Kennicott, Benjamin -  Libro -  entre 1753 y 1759

8. Dionysiou tou Alikarnasseos tes Romaikes arkaiologias ta sozomena [Texto impreso] =Dionysii Halicarnassensis Antiquitatum Romanarum libri quotquot supersunt

Dionisio de Halicarnaso -  Libro -  1704

9. Sancti Caecilii Cypriani Opera

Cipriano -  Libro -  1682

10. Igghéreth orchóth olám [Texto impreso] : id est, Itinera mundi, sic dicta nempe cosmographia

Farissol, Abraham ben Mordecai -  Libro -  1691

11. Theokritou Ta euriskomena [Texto impreso] = Theocriti quae extant cum graecis scholiis

Teócrito -  Libro -  1699

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2020 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00