Records per page:
Order by:

Records 1-14 of 14 To search Subject "Catecismos - S.XIX" 

Other sources:
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Pagtolonan sa mga cristianos nga guinpaimprenta sang Ilmo. cag Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero y Medina obispo sa salog [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1873

2. Lacted nga tocsoan nga Casayodan sa pagaradalan sa mga cristianos [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1871

3. Ang magtotoon sa balay con casayoran sang bug us nga pagtolon an nga cristianos ... nga binuht sang [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  entre 1875 y 1876

4. Feligrés instruido [Texto impreso] : casaysayan nang doctrina cristiana, nang santa misa, nang mañga indulgencias, at nang santa bula : devocionario manga oraciones sa arao arao, mahal na paraan sa pagtangan nang confesion at comunion ...

Santa Ana Marcial, Mariano -  Libro -  1885

5. Catecismo hispano goagiro de la doctrina cristiana [Texto impreso] : con un apéndice de examen de conciencia

Libro -  1894

6. Compendio de la doctrina cristiana, sacado del Catecismo de Pouget y Fleuri y traducido del español al idioma bisaya ... [Texto impreso]

-  Libro -  1867

7. Catecismo de la doctrina en lengua gaddan [Texto impreso]

Libro -  1833

8. Catecismo de la doctrina cristiana en castellano y en moro de Maguindanao [Texto impreso]

Bennásar, Guillermo -  Libro -  1888

9. Catecismo nga diotay sa manga bata ñga nacasacop sa casayoran sa opat ca bolos ñga pañgadyeon [Texto impreso]

Libro -  1867

10. Ang pangadium sa manga bisayan cristianos [Texto impreso]

Libro -  1852

11. Catecismo histórico sang Santisima Virgen María, guincuha sa mga Santos Evangelios cag sa mañga Santos Padres ... [Texto impreso] [Texto impreso]

Alcantud, Juan Manuel de -  Libro -  1883

12. Catecismo de la doctrina cristiana en idioma de Pangasinán, añadido al último con algunas oraciones para ayudar a bien morir [Texto impreso]

Libro -  1861

13. Catecismo sa salita zambale á mangapalaman nin dao dasal ian inaanter á pamanalicas á cumaná, pagabalan nin tagon cristiano a guinana nin asau padren recoleto [Texto impreso]

Libro -  1875

14. Dasal sa sarita nin zambalen binobolinao [Texto impreso]

Libro -  1875

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00