Records per page:
Order by:

Records 61-90 of 3,463 To search Subject "España - Historia - 1936-1939 (Guerra civil)" 

Other sources:
DOCUMENTS
3.000
2.400
1.800
1.200
600
1926
1946
YEARS
-
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view Sound playback

61. Junta General extraordinaria per aprovació ... [Material gráfico] : F.E.T., Secció Permanent d'Organització i Treball del C.A.D.C.I...

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1939

62. Grabad en vuestro pecho esta cosigna: atacar es vencer [Material gráfico]

Oliver -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

63. [Partido Comunista de España] [Material gráfico]

Bardasano, José -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

64. Asamblea General... [Material gráfico] : Sindicato de Obreros del Ramo de la Construcción...

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

65. Conferencia que en Melcior Marial... pronunciará sobre el tema "Política económica dels federals en el poder"... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933

66. Patriotes!, Les patries no s'estructuren damunt les deixes del enemic, les patries es basteixen damunt la solidesa moral del sacrifici... Per la República Catalana... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933

67. Conferencies de la Lliga Regionalista.... ..."La Lliga Regionalista i els problemes de l'hora present" pel senyor Joan Ventosa i Calvell... [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1932

68. Gran miting doble presentació de la candidatura de Concordia Ciutadana [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1932?

69. Gran miting ... Lliga Catalana [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

70. Gran miting... presentarà la Coalició L. Nicolau d'Olwer... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

71. Gran miting al Centre Republica Democratic Federalista... oradors, Irene Gelada, Francesc Corbella, Josep Mª de Segarra, etc. [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

72. Gran miting... al Centre Democratic Federal "El pacte", oradors, J. Font i Ferran, Isidor Saló, David Ferrer... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

73. Gran miting al Casino de Sans, oradors, Elisi Sala, E. Isern Dalmau, Pere Domingo, etc. [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

74. Conferència pública a carrer... Josep Dencàs dissertant sobre l'interessant tema, "L'actuació de l'esquerra en l'odre social després d'aprovat l'Estatut"... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1932?

75. L'augment de personal municipal... ciutadans!! vetllen pels interessos de Barcelona... voteu Lliga Catalana [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

76. Mitin para el día 16 de noviembre... Partido Republicano Federal... oradores, Carlos Vilarrodona, Baltasar Puig y Bacardí, etc. [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

77. Mitin para el día 15 de noviembre... Partido Republicano Federal... oradores, Francisco Biech, Carlos Vilarrodona, Angel Martorell, etc. [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

78. Ciutadà si vols mantenir el sentit alliberador i l' impuls de renovació del 14 d' abril... Coalició d'Esquerres [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1933

79. Ciutadà si votes la Lliga traeixes l'esperit liberal de Catalunya... si votes la Coalició d'Esquerres seras fidel a l'esperit nacional... [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1933

80. Gran mitin de Juventudes en afirmación del programa radical, en el que tomarán parte, José Domenech, Prudencio Vallejo, Roberto Sabat... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933

81. Cicle de conferencies que tindran lloc al circol... a carrec d'afiliats al partit M.A. Pérez Terol, Josep Mª Marqués, etc. [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1932

82. Gran miting en el que's parlarà dels següents assumptes, Els obrers parats, Les disbauxes en el Escorxador, Els monopolits de fet, etc. [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1932

83. Sindicato Único del Ramo de laborar madera de Barcelona, A todos sus adherentes compañeros, salud... Asamblea general extraordinaria del ramo... [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1932

84. Assemblea general extraordinaria que tindrà lloc... [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1934

85. Conferencia pública sobre els problemes d'actualitat i especialment la qüestió religiosa en la politica catalana a càrrec d'En Amadeu Hurtado... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

86. Dues conferencies publiques a càrrec dels Diputats a Corts del Partit... Marti Esteve "La nostra aportació a l'obra de l'autonomia, qualitats i defectes de l'Estatut"; L. Nicolau d'Olwer "La implantació de l'Estatut La nostra politica"... [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1932

87. Sindicat de Càrrega, Descàrrega i Agencies del port de Barcelona... la conferencia publica que el company Simo Laforga desenrotllarà sota el següent tema, Lo que no s'ha dit del problema del port... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1934

88. Conferencia publica pel regidor de l'Ajuntament de Barcelona en Felip de Solà Cañizares amb el tema "El programa social de Lliga Catalana i el de l'Esquerra Republicana"... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933?

89. Grandioso mitin, tomarán parte, María Recasens, Santiago Petrús, Jaime Miratvilles, etc. [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933

90. Fútbol, solemne inauguració de la temporada 1933 34, Selecció Budapest, Selecció Catalana al camp del C.D. Espanyol... [Material gráfico]

Dibujos, grabados y fotografías -  1933