Records per page:
Order by:

Records 61-86 of 86 To search Subject "España - Historia - 1936-1939 (Guerra civil)" 

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

61. Qué significa la cooperació... [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

62. Vota Lliga Catalana [Material gráfico] : ciutadà, no donis l'administració municipal a partits que es descomposen...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1934

63. Tots tenen raó!!... i ara són tos uns!! [Material gráfico]

-  Dibujos, grabados y fotografías -  1934?

64. Algunes maneres d'apuntalament i protecció en cas de bombardeig [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

65. Força de penetració de les bombes d'aviació [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

66. Homes forts, al front! [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936?

67. Stalin [Material gráfico] : los fundamentos del leninismo

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1932

68. Els Pioners treballan per una infancia culta [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

69. Instruccions a seguir en cas de bombardeig [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

70. 2 anys de dretes, tot Espanya és una presó [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

71. Guanyarem! [Material gráfico] : 16 febrer

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

72. Ja tenim feina si volem enganyar el poble explicant que no fou un suicidi [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

73. Voteu el Front Català d'Ordre [Material gráfico] : catalans, escolteu...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

74. Voteu el Front Català d'Ordre [Material gráfico] : No passarán!

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

75. Divisió sanitaria de Catalunya [Material gráfico] : comarques : centres sanitaris

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

76. Compreu llibres catalans [Material gráfico] : 1932

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1932

77. "En dono fe " [Material gráfico] : un llibre sensacional : preu, 6 ptes.

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

78. España sangra de A. Gómez Maganda... [Material gráfico] : Ha sortit el llibre

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

79. La literatura catalana moderna [Material gráfico] : de Rafael Tasis i Marca ; ha sortit el primer volum : text català i castellà

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938?

80. Els perills de la reraguarda de Manuel Valldeperes [Material gráfico] : s'ha posat a la venda...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

81. Una sola orden en cada conciencia, resistir... [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

82. Festes de la República 1936 [Material gráfico] : de l'11 al 19 d'abril : programa oficial d'actes

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

83. IIIer aniversari de la mort del primer president de Catalunya [Material gráfico] : Francesc Macià : día 27 de desembre a les 10 del matí gran acte commemoratiu en el quel parlarán Sbert, Coromines, Pi i Sunyer, Aiguader (J), Terradelles [sic], Lluís Companys : obrirà l'acte en nom del consell Permanent, el diputat Joan Tauler...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

84. Diada homenatge a la Creu Roja [Material gráfico] : contribuim hi : 21 febrer 1937

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

85. 1er. congrés extraordinari [Material gráfico] : F.O.S.I.G.C.U.G.T. : dies 22 i 23 de març del 1938 : casal de la F.O.S.I.G.C...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

86. ¡Dona! supera la teva obra [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2020 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00