Records per page:
Order by:

Records 1-30 of 30 To search Subject "Gozos" 

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Goigs de la sagrada imatge de Jesús Pobre, venerada en lo hospici que li fundà el venerable Pare Frare Pere Esteve [Texto impreso] : una llegua de la ciutat de Denia, junt à la Montanya de Mongó

Libro -  entre 1750 y 1850?

2. Goigs de la sagrada imatge de Jesús Pobre, venerada en lo hospici que li fundà el venerable Pare Frare Pere Esteve [Texto impreso] : una llegua de la ciutat de Denia, junt à la Montanya de Mongó

Libro -  entre 1800 y 1850?

3. En llaor de la gloriosa llongitut de Jesu Christ, que es venèra en la Seu de Valencia [Texto impreso]

-  Libro -  1765

4. Goigs de Nostra Dona del Roser que se canten a la Parròquia de Sant Pere de Ribas, bisbat de Barcelona [Texto impreso]

-  Libro -  1926

5. Goigs de Nostra Señora del Roser [Texto impreso]

-  Libro -  1857

6. Goigs del glorios S. Marsal bisbe [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1873 y 1890?

7. Coblas de la Nit de Nadal [Texto impreso]

-  Libro -  1850

8. Goigs de la Verge Maria del Roser [Texto impreso]

Vicente Ferrer -  Libro -  entre 1830 y 1864?

9. Goigs de Nostra Señora del Puig, patrona de Valencia [Texto impreso]

Libro -  entre 1701 y 1800?

10. Gotjos y prechs a San Antoni de Padua patró del mas de Teulada (terme de Villamarchant) [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1890 y 1920?

11. Goigs a nostra Senyora del Puig [Texto impreso]

Esteve, Damián -  Libro -  entre 1867 y 1896?

12. Gochos del glorios Sant Cristofol [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1890 y 1920?

13. Goigs a Nostra Senyora de Aygues Vives, venerada en la Iglesia parroquial de la vila de Carcaixent [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1864 y 1867?

14. Goigs a Ntra. Sra. del Puig [Texto impreso]

Libro -  entre 1850 y 1900?

15. Goigs a nostra Senyora del Puig [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1888 y 1910?

16. Goigs del gloriós San Valentí bisbe y mártir [Texto impreso]

Libro -  1898

17. Goigs de la Verge Maria del Roser [Texto impreso]

Vicente Ferrer -  Libro -  entre 1867 y 1896?

18. Goigs de Nostra Senyora del Puig patrona principal de la ciutat y regne de Valencia, venerada baix lo titol dels angels [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1830 y 1864?

19. Las obras de misericordia [Texto impreso] : Mortals alerta! avisos als pecadors per la hora de la mort

-  Libro -  entre 1850 y 1900?

20. Cansonetas del mes de Maria [Texto impreso]

-  Libro -  1872

21. Goigs en llahor de Sant Johan Euangelista... [Texto impreso]

Masriera, Arturo -  Libro -  1924

22. Goigs al gloriós Sant Cristófol [Texto impreso] : que se canten actualment a Benassal, en l'ermita del Sant... la present edició, a expenses de Carles Salvador, es feta en memória de les obres de repareció i festes celebrades l'actual any 1945

-  Libro -  1945

23. Gotjos al Santissim Salvador [Texto impreso] : cual imache's venera en sa ermita, terme de la vila de Onda

Peris Gómez, Isidor -  Libro -  entre 1880 y 1920?

24. Goigs de Nostra Senyora del Puig, patrona principal de la ciutat y regne de Valencia [Texto impreso] : venerada baix lo titol dels Angels

-  Libro -  entre 1830 y 1864?

25. Goigs en llaor de Sant Joan Ante portam latinam patró dels impressors [Texto impreso]

Andrés, V. -  Libro -  1929

26. Goigs de Nostra Senyora de Montserrat

Laporta, Francisco -  Música impresa -  1880?

27. Goigs de Nostra Senyora de Butsenit, en la horta de Lleyda, parroquia de San Llorens [Texto impreso]

-  Libro -  entre 1816 y 1841?

28. Goigs de Nostra Senyora de les Siervoles, venerada en lo terme de la vila de Os, Archiprestat de Ager

Libro -  entre 1848 y 1878?

29. Goigs de la Sacratissima Verge Maria de la Misericordia, de la Font de l'Avellá, en lo terme de Catí, Regne de Valencia [Texto impreso]

Libro -  entre 1900 y 1920?

30. Goigs de la Sacratíssima Verge Maria de la Font del Avellá en lo terme de Catí, Regne de Valencia [Texto impreso]

Libro -  entre 1890 y 1910?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00