Records per page:
Order by:

Records 1-18 of 18 To search

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Libre dels angels [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

2. Libre dels angels [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

3. Lo Crestià [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

4. Collacions dels Sants Pares, Juan Casiano (h. 1 77). Doctrina de viure a cascuna persona, Francisco Eximenis (h. 79 107v) [Manuscrito]

Casiano, Juan -  Manuscrito -  entre 1300 y 1399?

5. Scala Dei [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

6. Vida de Jesucristo. 2ª parte [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

7. Llibre dels àngels [Manuscrito] . Inc.: Angelical natura es (h. 7)... Exp.: per la sua clemencia Amen. Finito libro sit laus gloria Xº (h. 164)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  1404

8. Psalteri devotissim [Manuscrito] . Inc.: Creador de totes coses (h. 3)... Exp.: passeu habundantement la tua sauch preciosa (h. 113)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

9. Vida de Jesucrist [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

10. Llibre de les dones [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

11. Scala Dei, o Tractat de contemplació per endrecament de espiritual vida [Texto impreso]

Eiximenis, Francesc -  Libro -  1494

12. Llibre de les dones [Manuscrito]

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  1478

13. Tractat de la Passió

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1400 y 1499?

14. Lo primer libre del volum appellat crestia [Texto impreso]

Eiximenis, Francesc -  Libro -  1483

15. Llibre dels angels [Texto impreso]

Eiximenis, Francesc -  Libro -  1494

16. Lo dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat crestia [Texto impreso]

Eiximenis, Francesc -  Libro -  1484

17. Llibre de les dones [Texto impreso]

Eiximenis, Francesc -  Libro -  1495

18. Llibre segon del Crestiá [Manuscrito]. Inc.: Aci comenza la primera rubrica daquest volum qui posa com Deus ha posat en aquest mon l'om per batallar e per haver victoria de sosn enemichs per tal que aconseguescha merit e gloria. Al primer punt principal (h. 6v)... Exp.: que cosa es mal. Finito libro sit laus gloria Christo. Amen (h. 186v)

Eiximenis, Francesc -  Manuscrito -  entre 1401 y 1500?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00