Records per page:
Order by:

Records 1-13 of 13 To search

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Libre de notes antigues per memoria [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1301 y 1800?

2. Papeles varios [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1201 y 1900

3. Cançoner dels Comtes d'Urgell [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

4. Consuetudines civitates Ilerdae [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

5. Crónica de Pere III d'Aragó i dels seus antecesors [Manuscrito]

Desclot, Bernat -  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

6. Historia troyana

Colonne, Guido delle -  Manuscrito -  1367

7. Corvatxo [Manuscrito] . Inc.: Si quall sevoll persona callant los beneficis reebuts (h. 1)... Exp.: al qual ell respos. Tots los de... (h. 97)

Boccaccio, Giovanni -  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

8. Collacions dels Sants Pares, Juan Casiano (h. 1 77). Doctrina de viure a cascuna persona, Francisco Eximenis (h. 79 107v) [Manuscrito]

Casiano, Juan -  Manuscrito -  entre 1300 y 1399?

9. Obras [Manuscrito]

Lorens d´Orleans -  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

10. Le breviari d'amor [Manuscrito] . Inc.: Per ço cascun lo seny e l'enteniment (h. I)... Exp.: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen (h. CLXIIIIv)

Ermengaud, Matfré -  Manuscrito -  entre 1301 y 1500?

11. Croniques de totes les naçions quis poblaren en Espanya e en apres dels Reys d'Arago... e dels comtes de Barchinona [Manuscrito] . Inc.: Segons que haven legit en molts libres (h. 6)... Exp.: menores de la ciutat de Leyda. Era moguda e suscitada james en temps d'aquest rey (h. 67v)

-  Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

12. Opúsculos varios escritos en catalán [Manuscrito]

-  Manuscrito -  entre 1301 y 1500?

13. Tratados de médicina [Manuscrito]

Manuscrito -  entre 1301 y 1400?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00