Records per page:
Order by:

Records 1-5 of 5 To search

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Anakreontos Teiou Symposiaka emiambia [Texto impreso] = Anacreontis Teii Convivialia semiambia

Anacreonte -  Libro -  1781

2. Odas de Anacreonte [Texto impreso]

Anacreonte -  Libro -  1897

3. Anakreontos Tēiou mele [Texto impreso] : praefixo commentario et variant. lect.

Anacreonte -  Libro -  1791

4. Opuscula graeca ad usum Seminarii Villagarsiensis [Texto impreso] : I. Aesopi Fabulae, II. Anacreontis Odae, III. Epistola M. Basilii, IV. Homeri Batrachomyomachia, V. Demosthenis Philippica I

-  Libro -  1761

5. Anacreontis Teii Odae et fragmenta, graece et latine [Texto impreso]

Anacreonte -  Libro -  1753

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00