Records per page:
Order by:

Records 1-30 of 383 To search

Applied filters:

  • Language
    • Tagalo
DOCUMENTS
200
160
120
80
40
1601
1999
YEARS
-
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Panagpampanunut iti Santo sacrificio ti misa nga inaramid ni Pablo Menguet quet maon iti Sao iloco ni P.D. Antonio de Padua Eugenio clerigo iti obispado ti Nueva Segovia [Texto impreso]

Libro -  1904

2. Catecismo de doctrina cristiana en lengua bisaya [Texto impreso]

Alonso de Méntrida -  Libro -  1847

3. Novena ni San Agustin [Texto impreso]

Libro -  1916

4. Catecismo de la doctrina christiana en la lengua de Isinay o Inmeas [Texto impreso]

Libro -  1833

5. Vocabulario en castellano, inglés e ifugao del quiangan

Malumbres, Julián -  Libro -  1911

6. Trisagio na inaauit nang ma nga serafin at querubin sa pag galang, at pag pupuring ualang licat sa casantosantohang Trinidad, at ica pagcacamit naman natin sa caniyang pagca maauain nang masaganang saclolo [Texto impreso]

Eugenio de la Santísima Trinidad -  Libro -  1867

7. Novena ó pagsisiam na arao cay Jesus, Maria, y Josef, na naoocol sa paghiñgi nang magandang camatayan [Texto impreso]

Puansen, Antonio Florentino -  Libro -  1866

8. Novena en obsequio de amor, adoración, agradecimiento y desagravios al Sacratísimo Corazón de Jesús [Texto impreso]

Un presbítero del clero secular del arzobispado de Manila -  Libro -  1858

9. Novenang hain sa maloualhating batá na si S. Estanislao de Kosca na tinagalog [Texto impreso]

Evangelista, Juan -  Libro -  1870

10. Maicling Casaysayan nang buhay nang maloualhating patriarca San Ignacio de Loyola [Texto impreso] : casama ang novena ó pagsisíam na arao sa naturang santo, at ang corona nang limang panalañgin sa camahalmahalang puso ni Jesus

Puansen, Antonio Florentino -  Libro -  1866

11. Pag gayac ó paghahanda nang caloloua sa cagalang galang na panganganac ni maríang cabanal banalan at sa pagsilang sa mundo nang Niño Jesus [Texto impreso]

Libro -  1874

12. Historia at novena nang mahal na Virgen Ntra. Sra. de Guadalupe [Texto impreso]

Libro -  1870

13. Vocación ni San Luis Gonzaga sa pagsulud sa Compañía ni Jesus [Texto impreso] : comedia sagrada

Tolomei, Niccolò -  Libro -  1885

14. Bahandi sang cristiano con Catilingban sang Mga pagampo ñga guinpanagbuhat [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1873

15. Devocionario sa salita zambale á main dao dasal sa in aulo aulo, dao dasal pigao manglengue bilang cumana nin masantan misa, pao pamasisingaro bayo magconfesal tan maquinabang, tan sa mayari anan magconfesal tan maquinabang say via crucis tan laloma et á dao devocion [Texto impreso]

Libro -  1869

16. Novena ni San Antonio de Padua [Texto impreso]

Rivera, Laureano -  Libro -  1860

17. Novena a Ntra. Señora de la Purificación con sa Candelaria, mananabang sa ciudad nga guinaobispohan sa salog [Texto impreso]

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1872

18. Novena o pagsisiyam sa manga maloualhati at maauaing pintacasi natin na si Jesus, Maria y Josef, tatlong catamistamisang ñgalan na ipinag uauagui sa lañgit, sinasamba dito sa lupa at quinatatacutan nang mañga demonios sa infierno [Texto impreso]

Libro -  1894

19. Novena sa milagroso ñga San Nicolás de Tolentino [Texto impreso] : cag pa agui sa pagbuhat siná, agud madañgat ta sa Dios, tuñgud sa iva pagtabang, ang mga ca ayohan ñga aton quinatiñguha ...

Libro -  1882

20. Triduo sa mahal nga Vírgen Nuestra Señora del niño Perdido [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1885

21. Novena sang Santos nga tuud nga Rosario ni Maria, ñga guinbinisaya [Texto impreso]

Avanceña, Anselmo -  Libro -  1874

22. Novena ni Santa Isabel nga hari sa Ungria [Texto impreso] : mananabang sa obispado sa salog

Cuartero y Medina, Mariano -  Libro -  1875

23. Salita nang cahabag habag na buhay nang Haring si Villarba, at nang reinang si Doña Maria sampo nangc canilang tabtlong anac na tumuto sa reino nang Truel [Texto impreso]

V. T. -  Libro -  1860

24. Pamiri o devocion sa balang icacaganom na aldao sabulaubulan na nanonognod na dolot asin paggalaug qui Señor San Roque ... [Texto impreso]

Libro -  1866

25. Buhay ni Gonzalo de Cordova, na pinalayao ang Gran Capitan at nang Princesa Zulema o ang paggabaui sa reinong Granada nang haring Fernando at ni Doña Isabel Católica ... [Texto impreso]

Libro -  entre 1850 y 1900?

26. Novena sa mahal nga Virgen Nuestra Señora de Salvacion nga guinbuhat [Texto impreso]

Perfecto, Mariano -  Libro -  1886

27. Palapucao nga umalagda sa mga dalaga, cag catungdanan sa mga miño cag sa mga iloy [Texto impreso]

Lozano, Raimundo -  Libro -  1867

28. Septenario can magna saquit ni Maria Santísima, asin ejercicio nin cristiano sa catapusan [Texto impreso]

Herrero, Casimiro -  Libro -  1892

29. Novena á pagdadáyao ken Nuestra Señora de Filipinas [Texto impreso] : Sinuratan ni Ilmo. Sr. Evaristo G. Clemente ket inted ti Natan oc únay á Obispo Máximo ti palubus tapno maimprenta, calpasán ti naanánat á pannaca amísir na

-  Libro -  entre 1905 y 1930?

30. Mga tala ng aking buhay at mga ulat ng katipunan [Texto impreso]

Santos, José P. -  Libro -  1932

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00