Records 1 of 1
Title

Tratados varios [Manuscrito]

Author

Bernardo, Santo (1090?-1153) - Letra per monsenyer Sant Bernat tramesa an Ramon de Castell Ambros cavaller de Lombardia sobre lo regiment de sa casa e de la cosa familiar
Jafudà Bonsenyor - Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs
Jaime I, Rey de Aragón
Jacobus de Cessolis (fl. 1288-1322) - De ludo scachorum - Catalán
Pseudo Aristóteles - Secretum secretorum

Date
1385
Edition
1385
Type
Manuscrito
Physical description
I, 101 h. (2 col., 38 lín.); 39 x 28 cm.
Call number
MSS/921
PID
bdh0000010324
CDU
1
26
Content
Pseudo Aristóteles, Llibre intitulat secret de secrets. Inc.: Deus tot poderos guart nostre Rey (h.1)... Exp.: la setena part de I hora. Finito libro referamus gratias Christo. Anno Domini Millessimo CCCLXXXV (h. 30v). Aquest son los X Manaments de la lig. Inc.: Lo primer manament (h. 31)... Exp.: per tots temps guanyat aura (h. 31). Jaime I de Aragón, Libre de doctrina. Inc.: E yo Rey en Jacme darago esforçem de fer e dapendre pera mi aquestes coses (h. 31v)... Exp.: sia ton enemich. Finito libro referamus gratias Christo. Amen. Deo gracias (h. 43v). Jacobo de Cesolis, Llibre sobre el joch dels escachs de les costumes e oficis dels nobles. Inc.: Entre tots los mals senyals (h. 45)... Exp.: en los seglos de los seglos. Amen. Aci sacaba lo libre qui intitulat de les costumes dels oficis dels nobles sobre joch dels escachs. Deo gracias (h. 82v). Jafuda, Paraules de savis e de filosofs. Inc.: En aquest segle (h. 84)... Exp: no pot gran honor venir. Finito libro referamus gracias Christo. Iste liber fuit perfectus die jouis decima tercia die julii anni octuagessimi quinti (h. 98). San Bernardo de Caraval, Translat de una letra per monsenyer sant Bernat tramesa an Ramon de Castell Ambros caualler de Lombardia sobre lo regiment de sa casa e de la cosa familiar. Inc.: Al gracios e bienaventurat cavaller en Ramon (h. 98v)... Exp.: Finida es la letra tramesa per sent Bernat sobre la manera de governar la cosa familiar. Amen (h. 101)
Description
Índice en h. I
Domínguez Bordona, Catalanes p. 17 -19.
Massó, Catalans p. 69 -83.
Deus tot poderos guart nostre Rey (h.1)... la setena part de I hora. Finito libro referamus gratias Christo. Anno Domini Millessimo CCCLXXXV (h. 30v)
Lo primer manament (h. 31)... per tots temps guanyat aura (h. 31)
E yo Rey en Jacme darago esforçem de fer e dapendre pera mi aquestes coses (h. 31v)... sia ton enemich. Finito libro referamus gratias Christo. Amen. Deo gracias (h. 43v)
Entre tots los mals senyals (h. 45)... en los seglos de los seglos. Amen. Aci sacaba lo libre qui intitulat de les costumes dels oficis dels nobles sobre joch dels escachs. Deo gracias (h. 82v)
En aquest segle (h. 84)... no pot gran honor venir. Finito libro referamus gracias Christo. Iste liber fuit perfectus die jouis decima tercia die julii anni octuagessimi quinti (h. 98)
Al gracios e bienaventurat cavaller en Ramon (h. 98v)... Finida es la letra tramesa per sent Bernat sobre la manera de governar la cosa familiar. Amen (h. 101)
Seudo Aristóteles, Poridat de las poridades. Ed. Lloyd A. Kasten. Madrid, 1957
Seudo Aristóteles, Poridat de las poridades. Ed. Lloyd A. Kasten. Madrid, 1957
En blanco la h. 44
Título y epígrafes en azul y rojo, alternando
Vote

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00