Records per page:
Order by:

Records 1-6 of 6 To search

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Aral caring tauong mamalayan [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1884

2. Ang mang̃a Carañgalan ni Maria [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1878

3. Paghahanda sa Camatayan manga pagninilay cayá tungcol sa manga catatuohanan ualang hangan, na totoong paquiquinabangang dilidilihin nang manga cristianos [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1896

4. Mañga pagninilay nilay sa pasiong mahal nang ating pañginoong Jesucristo quiniatha [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1878

5. Panagpadaan ti ipapatay oenno panpanunut a pangguep cadaguiti pudno ñga agnanayon, a inadao [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1894

6. Visitas sa Santísimo Sacramento sa Altar ug sa mahal nga Virgen María [Texto impreso]

Alfonso María de Ligorio -  Libro -  1860

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00