Records 1 of 1
Title

HISTÒRIA DE DON QUIXOT DE LA MANCHA

Author

Anónimo francés (s. XIX)
L' Arxiu (Barcelona)
Tip. Lit. Jutglar (Barcelona)

Edition
Barcelona : L´ARXIU: Via Diagonal, 442 (Tip. Lit. JUTGLAR)
Type
Dibujos, grabados y fotografías
Subject
Physical description
1 estampa : litografía coloreada; 452 x 322 mm
Call number
INVENT/48294
INVENT/48295
PID
bdh0000202006
Summary
Hoja de aleluya dividida en 48 viñetas acompañadas por versos pareados al pie de cada cuadro, que describe diferentes escenas de la vida de don Quijote
Content
1. Cervantes, nom singular, / que tots devèm honorar. - 2. Va dictar aquesta història / digna d´eterna memòria. - 3. Y en Don Quixot simulà / tot quant ridiculisà. - 4. Per la Mancha un poble hi ha / que ell mai volgué recordâ. - 5. Llibres de cavallería / eran la seva alegría. - 6. Ab son elm y llança alçada / va passejant sa mirada. - 7. Per armarse cavaller / a un hostal entra primer - 8. Y una nit passa vetllant / com si fos lo pros Tirant. - 9. En sent a la matinada / gran festassa n´han armada. - 10. S´ha batut ab mercaders / pensant que eran cavallers. - 11. Y´l dexan estomacat, / sense esma y escarmentat. - 12. Estant al llit desvarieja / y als de la casa mareja. - 13. Lo capellà, al fer la tría, /sols lo Tirant escollía - 14. ¡Sanxo, Sanxo, que bé estavas / quan de lo teu te cuidavas!. - 15. Veu uns grans molins de vent / y´ls embesteix imprudent. - 16. Rebent al cos tal trompada / que fins lo cap se li bada. - 17. S´entreté discursejant / ab los cabrers del voltant. - 18. A uns yanguesos ne mou brega / y altra llisada arreplega. - 19. Gràcies a uns bons hostalers / podrà tornâ a sos afers. - 20. Don Quixot veu que al hostal / al bon Sanxo li han fet mal. - 21. A cop de rochs l´han dexat / sens quexals y tot nafrat. - 22. A Sanxo, mentres dormía, / lo ruch del bast li furgía. - 23. Es Dulcinea la bella / la que li fà fê´l titella. - 24. Oh ma dolça Dulcinea, / cuando será que te vea!. - 25. Embesteix uns bots de ví / y aprés s´entorna a dormi. - 26. Maritornes l´ha penjat / y´s pensa que està encantat. - 27. L´han tancat en una gàvia / y ell se creu estar en Bàvia. - 28. Topa ab uns disciplinants / y´l dexan piè de verdanchs. - 29. Y altra vegada en lo llit / té de curar son neguit. - 30. Pensant en sa enamorada, / no li dol la caminada. - 31. Ix Dulcinea al camí / y a ell li sembla un serafi. - 32. Veu la gàvia d´uns lleons / y´ls atissa ab ses rahons. - 33. Sanxo a una boda s´atança / y l´atipan de pitança. - 34. Y com es un bon gurmant / dels millors talls va triant. - 35. De Montesinos la cova / la pren per la seva arcova. - 36. A un pobriçó titellaire / li ha tirat la tenda enlaire. - 37. Ab moliners s´ha batut / y com sempre, ell ha rebut. - 38. Sobre un cavall de cartró / se´ls rifan de bò y millô. - 39. Tota l´illa Baratària / es a Sanxo tributària. - 40. No pot manjar lo que vol / y´s queda com un mussol. - 41. Dues rodelles per planxa / il protegexen la panxa. - 42. Mes la xusma l´arreplega, / hi fa broma y lo masega. - 43. Barcelona, Barcelona, / com t´admira ma persona! . - 44. Y sa cordura s´aumenta / quan s´adóna d´una imprenta. - 45. No sabent lo què ha passat / per los porchs es trepitjat. - 46. Blanca Lluna l´embesteix / y ab sa llança l´atueix. - 47. Després de greu malaltia / lo bon Don Quixot finía. - 48. Dessota aquesta humil llosa / lo més clar cervell reposa.
Description
Givanel i Mas. Historia gráfica de Cervantes y del Quijote, 1946 p. 402 -418.
Summa Artis v. 32, p. 352 -370.
Coleccionismo cervantino en la BNE: del Doctor Thebussem al fondo Sedó (Biblioteca Nacional de España, Madrid, 2015) p. 131.
Coloreada a mano
Vote

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00