Records per page:
Order by:

Records 1-1 of 52 To search

Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

1. Ammoniou tou Ermeiou hypomnema eisto Peri Ermenias Aristotelous [Texto impreso]. Magentenou metropolitou Mitylenes exegesis eis to auto = Ammonii Hermei Commentaria in librum Peri hermenias. Margentini archiepiscopi mytylensis in eundem enarratio

Ammonio de Alejandría -  Libro -  1503

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2019 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00