Records per page:
Order by:

Records 31-60 of 88 To search Author "Anónimo catalán" 

Other sources:
Display results:
Abbreviated view Grid view Thumbnail view Detailed view

31. Gran concentració esportiva popular [Material gráfico] : amb la participació d'Astúries, Madrid, València i Catalunya : a profit del Comitè d'alliberament pro Thaelmann...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1933 y 1936

32. La mascota de la revolució [Material gráfico] : el més petit de tots

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936?

33. El socialisme és l'alliberació [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936?

34. Les variables raons de la falsa neutralitat la constitueixen els interessos internacionas invertits a Espanya [Material gráfico] : els estranguladors del poble espanyol

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

35. Catalans [Material gráfico] : Catalunya!

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1930 y 1939?

36. Diada de la bona voluntat [Material gráfico] : (festa dels infants a tot el món) : 18 i 23 de maig del 1937

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

37. Guárdate de los males venéreos como de las balas [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936?

38. 3er. congrés de la U.G.T. a Catalunya [Material gráfico] : 13,14,15,16 novembre 1937, Barcelona

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

39. Auca de Queipo de Llano [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

40. Dia de la dona [Material gráfico] : Setmana de l'Exèrcit Popular : eduqueu vos per a la defensa passiva

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

41. ¡Dona! supera la teva obra [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938?

42. L'exèrcit del poble neix [Material gráfico] : el Comitè pro Exércit Popular Regular, Secretaría Cinema i Teare presentará... aquesta grandiosa pel lícula Un mes de propaganda i acció pro Exèrcit Popular Regular...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

43. Industria obrera colectivizada de colchonería [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

44. La mascota de la revolució [Material gráfico] : el més petit de tots

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936?

45. Plá de la victòria [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1930 y 1939?

46. Se creará una doble barrera de cemento y de soldados contra la que acaben de estrellarse los enemigos de España [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

47. 2 anys de dretes, tot Espanya és una presó [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

48. "En dono fe " [Material gráfico] : un llibre sensacional : preu, 6 ptes.

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

49. Una sola orden en cada conciencia, resistir... [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

50. Festes de la República 1936 [Material gráfico] : de l'11 al 19 d'abril : programa oficial d'actes

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

51. Els Pioners treballan per una infancia culta [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

52. Ales humanes [Material gráfico] : per Salvador Perarnau : text català [cubierta]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

53. 6 d'Octubre 19 de Juliol [Material gráfico] : Un acte d'afirmació antifeixista : Companys parla a les Milicies... = 6 de Octubre 19 de Julio : Un acto de afirmación antifascista : Companys habla a las Milicias...

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1936

54. 2º congrés regional [Material gráfico] : Dones Lliures : 10, 11, 12 de febrer

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

55. CENU [Material gráfico] : l'obra del Consell de l'Escola Nova Unificada : Barcelona ciutat : Escola Nova, poble lliure!

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

56. Catalans! a l'ofensiva per la victoria [Material gráfico] : formidable botí de guerra

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

57. Instruccions preventives contra els gasos, dictades pel Consell de Sanitat de Guerra... [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  entre 1936 y 1939

58. Juan García Oliver disertará... en el Cinema Coliseum sobre el tema "El fascismo internacional y la guerra antifascista española" [Material gráfico]

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1937

59. Lletra oberta als catalans [Material gráfico] : Antonio Ruiz Vilaplana, Secretari Judicial de Burgos: text català i castellà

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938

60. Obrers gastronomics [Material gráfico] : tal com estaven al servei del capitalisme : avui al servei de l'exèrcit popular

Anónimo catalán -  Dibujos, grabados y fotografías -  1938?

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2020 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00