Records 1 of 1
Title

Obras varias de preceptiva

Author

Castellnou, Joan de (fl. 1340) - Compendis de la conexença dels vicis que's podon esdevenir en los dictats del Gay Saber
March, Jaume - Diccionari de rims
March, Jaume - Les cobles de Jaume
Vidal de Besalú, Ramón
Anoya, Berenguer d'
Foxá, Jofre (O.S.B.)

Date
entre 1701 y 1800?
Type
Manuscrito
Subject
Physical description
I, 205, II h.; 37 x 27 cm
Call number
MSS/13405
PID
bdh0000235355
Content
Mirall de trobar por Joan de Castellnou. Inc.: Ne volgra que (h. 1)... Exp.: e laix me del rimar (h. 2). Doctrines e figures de Berenguer de Noya. Inc.: Rayl. La primera part es del alphabet (h. 5)... Exp.: E axi son finides e complides les doctrines, e les figures les quals en berenguer de noya ha fetes (h. 13). Regles den Jofre de Foxa. Inc.: Lo en Ramons Vidals de Besaldu en art de trobar savis (h. 14)... Exp.: E axi son complides les regles den Jaufre de Foyxa (h. 25). Regles de Ramon Vidal de Besalú. Inc.: Perço com en Ramon Vidals (h. 26)... Exp.: que altran volgues may (h. 31). De doctrina de compendre dictats. Inc.: Aço es manera de doctrina (h. 31)... Exp.: perfecció de la Art de trobar (h. 33v). Compendi de la coneixensa dels vicis que poden esdevenir en los dictats del gay saber. Inc.: Aquest es le compendis de la conexença (h. 35)... Exp.: Aci fenex le compendis de Mossen Johan de Castellnou (h. 65). De doctrina provincial vera e de rahonable locucio. Inc.: Tot en aysi con le rubis (h. 65)... Exp.: Acabada es la doctrina dacord provincial e de vera e rahonable locucio (h. 73v). Doctrinal de trobar am la glosa o correccio e declaracio sua, autor Juan de Castelnou. Inc.: En nom de Dieu (h. 74)... Exp.: cent vins capitols canta (h. 94v). Las flors del gay saber. Inc.: Ayxi creys saubers quil ensenya (h. 95)... Exp.: saber la violeta flor neta (h. 168v). Libre de concordances appellat Diccionari ordenat per en Jachme March... en l'any M.CCC.LXXI (h.170-201). Cobla den Jachme March per exemple dalcuns rims sens par appellats rims de fenix. Incp.: Sim fay amor magresir los espondils (h. 201)... Expl.: Sino seram del tot mortal la playa equivoch (h. 204
Description
Domínguez Bordona. Catalanes p. 85 -87.
Milá y Fontanals, M. Antiguos tratados de Gaya Ciencia, RABM, 6 (1876) p. 313 -316, 329 -331, 345 -348, 361 -364.
Brunel, C. Bibliographie des manuscrits litteraires en ancien provençal. Paris, 1936
Texto en catalán
Copia del Mss/239 de la Biblioteca de Cataluña
Texto enmarcado. Sin texto las h. 204v -205v
En blanco las h. Iv, y al final II h.
Foliación en moderna en lápiz. Error de la h. 151 pasa a la 153
Enmarcado y títulos en tinta roja
Vote

    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es cultura
  • ©2022 BNE - Pº de Recoletos 20-22
    28071 Madrid Tel.: (34) 91 580 78 00